NetApp.com

Amphia ziekenhuis

IT zonder zorgen bij Amphia ziekenhuis

In het kader van grootschalige nieuwbouw was Amphia op zoek naar een toekomstbestendig systeem om de beheerslast te verminderen en de onderhoudbaarheid te optimaliseren met zo min mogelijk impact op de eindgebruikers. Het ziekenhuis heeft gekozen voor een all-flash NetApp FAS8080-systeem in combinatie met MetroCluster.

NetApp heeft over de Data Fabric goed nagedacht. Wij zijn nu in staat zelf te bepalen waar data wordt ondergebracht en we zitten niet vast aan een geïsoleerde aanpak

Edwin Groenewegen ICT-architect bij Amphia

Recommended Customer Stories