NetApp.com

Elkerliek ziekenhuis

Een centrum voor langdurige en intensieve zorg, complexe operaties en poliklinische hulp in Helmond (tevens hoofdvestiging), een dagziekenhuis in Deurne en een polikliniek in Gemert. Het zijn de drie locaties van het Elkerliek ziekenhuis dat met 500 bedden, 120 medisch specialisten en 2000 medewerkers tweedelijnszorg biedt. “Er is aandacht voor de hele mens en niet alleen voor zijn of haar ‘aandoening’”, zoals het zelf belooft. Wat dat inhoudt? Het Elkerliek ziekenhuis streeft naar kwaliteitszorg en beseft dat onder meer innovatieve IT-oplossingen nodig zijn om dat te realiseren. Zo introduceerde het als eerste ziekenhuis in Nederland barcodescanning voor het invoeren van patiëntgegevens. Hierdoor hoeven medewerkers niet langer handmatig gegevens in te voeren en kunnen zij zich meer concentreren op de zorgverlening. Daarbij staat gastvrijheid in het ziekenhuis voorop, wat onder andere blijkt uit de behaalde titel ‘meest gastvrije ziekenhuis van Nederland’.

Een calamiteit hoeft maar even om zich heen te grijpen en de impact op de kwaliteit en continuïteit van zorg kan funest zijn. Met twee geografisch van elkaar gescheiden datacenters ben je minder kwetsbaar.

Maarten CoenenManager Sector Medische & Informatie Technologie Elkerliek ziekenhuis

Recommended Customer Stories

Amphia ziekenhuis
IT zonder zorgen bij Amphia ziekenhuis
Data Management Professionals
Combineert lokaal databehoud met de Public Cloud 
CSU
CSU gaat een schone toekomst tegemoet
Schuberg Philis
Beschikbaarheid zonder zorgen